Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Więcej autobusów na trasie Wilno-Soleczniki

Solecznicka Zajezdnia Autobusowa informuje, że od 28 kwietnia na trasie Wilno-Soleczniki-Wilno będzie kursowało więcej autobusów.

Wyjazd z dworca autobusowego w Solecznikach:

4.45d.p.    5.15    5.30d.p.    5.45(z wyjątkiem poniedziałku)    6.10    6.55    7.15d.p.    8.05    8.20d.p.    9.10    10.25d.p.    11.40    12.20    12.40d.p.    13.00d.p.    13.40    14.20    15.00d.p.    16.00    16.25d.p.    17.15    18.05d.p.    20.00d.p.

Wyjazd z dworca autobusowego w Wilnie:

6.05d.p.    6.50    7.20d.p.    8.00    8.10(z wyjątkiem poniedziałku)   9.00d.p.    9.30    9.50    10.10d.p.   10.30    11.40d.p.   12.50    13.40     14.00d.p.    14.20d.p.    15.00    15.40    16.35d.p.    17.20    17.40d.p.    18.35    19.35d.p.    21.15d.p.

d.p. – dni powszechne

Informacji można zasięgnąć pod nr tel. (8 380) 51 333.