Šalčininkų rajono savivaldybė - LIDERZY WSPÓLNOTY

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

LIDERZY WSPÓLNOTY Spausdinimo versija


O PROJEKCIE

Ideą projektu „Liderzy Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność lokalną i będzie doskonałą okazją do rozwoju ich kompetencji.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronieORGANIZATORZY

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest liderem organizacji akademickich w Polsce. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu i historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania. Ponadto jest wydawcą ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego „Koncept”.

Administracja samorządu rejonu solecznickiego jest jednostką administracyjną, podzieloną na 13 gmin. Jako samorząd pełni statutowe funkcje, w tym pracę z młodzieżą. Są aktywni w kwestii współpracy zagranicznej, która opiera się na projektach z Polską, ale też z Niemcami, Francją, Włochami czy Szwecją. W dziedzinie szerzenia idei europejskiej i współpracy partnerskiej wyróżnieni zostali Honorową Flagą Rady Europy. Administracja pełni funkcje organizatora pracy w zakresie następujących dziedzin: finanse administracji oraz księgowość instytucji podlegających, oświata, ochrona zdrowia, opieka socjalna, ochrona praw dziecka, gospodarka komunalna i rolnictwo, polityka młodzieżowa, a także funkcje wykonawcy.ZESPÓŁ

     
Dominika Palcar    Tomasz Skorupski    Beata Pietkiewicz    Donata Aszmankewicziene
Dyrektor Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, z którą jest za-wodowo związana. Koordynator ogólnopolskiego Kongresu Li-derów Rzeczypospolitej, zimowej międzynarodowej Szkoły Liderów „Bliżej Demokracji” oraz autor-skiego projektu: „Unia dla młodzieży” w ramach programu „Młodzież działa lokalnie”. Członek redakcji Magazynu Akademickiego „Koncept”. 


   Prezes Zarządu, absolwent Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Socjologii na UKSW. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie Magazynu Akademickiego „Koncept” na rynek. Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną, gdzie kierował projektami z innowa-cyjnej gospodarki. Trener liderów NGO’s, ekspert w dziedzinie telekomunikacji. Podharcmistrz ZHR.


 

Wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego na Litwie (kadencja 2015-2019), przewodnicząca Rady Młodzieżowej  rejonu sole-cznickiego, wiceprezes i kierownik projektów Solecz-nickiego Odziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, redaktor  miesięcznika „Soleczniki”.   Kierownik wydziału Inwestycji i strategicznego planowania samo-rządu rejonu solecznickiego na Litwie, członek Rady Młodzie-żowej  rejonu solecznickiego. Główny interes pracy pozyskanie funduszy Europejskich na cele re-jonu, także przyciągniecie inwes-tycji i biznesu na terytorium rejo-nu, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. NASZ UDZIAŁ

     

Młodzież uczy się być liderem

W ramach międzynarodowego projektu „Liderzy Wspólnoty”, realizowanego przez samorząd rejonu solecznickiego i Fundację Inicjatyw Młodzieżowych (FIM) (Polska), 17-osobowa grupa młodzieży z rejonu solecznickiego uczestniczyła w tygodniowym obozie liderów w Polsce.    Więcej

 


 

Zapraszamy także do polubienia naszego fanpage na Facebooku

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-11 09:34:12