Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-03-002
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-08-01         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:4 767 252,66 LtProjektui skirtas finansavimas:3 000 000,00 LtProjektui išmokėta lėšų:1 494 511,47 Lt
Iš jo ES dalis:3 000 000,00 LtIš jo ES dalis:1 494 511,47 Lt
Savivaldybės dalis: 1 767 252,66 LtSavivaldybės dalis: 880 393,27 Lt


Jašiūnų dvaro sodyba – vienas unikaliausių Lietuvos dvarų. Tai lemia ne tik architektūrinė šio vėlyvojo klasicizmo dvaro ansamblio vertė, bet ir ten gyvenusių, kūrusių asmenybių svarba Lietuvos mokslui, kultūrai, jos visuomenės ir politikos istorijai.

Jašiūnų dvaro sodybos tamprūs istoriniai ryšiais su Vilniaus universitetu sąlygoja jo išskirtinumą ir vertingumą. Taigi, Jašiūnų dvaro sodyba yra vertingas kultūros paveldo objektas, turintis tiek regioninę, tiek nacionalinę reikšmę, ir laikomas antruoju pagal reikšmingumą tokio tipo kultūros paveldo objektu Lietuvoje po Verkių rūmų. Kadangi dvaro sodyba buvo žymių istorinių asmenybių, susijusių su Vilniaus universitetu, rezidencija, todėl šiuo projektu šį kultūros paveldo objektą siekiama pateikti per XIX a. socialinę terpę, atskleidžiant įdomiausius žymių asmenybių asmeninio gyvenimo aspektus, propaguotas vertybes, socialinę veiklą.

Projekto tikslas yra restauruoti Jašiūnų dvaro sodybą ir pritaikyti kultūriniam turizmui. Tikslui pasiekti yra numatyta restauruoti dvaro sodybos rūmų eksterjerą, sutvarkyti fizinę infrastruktūrą bei nutiesti inžinierinius tinklus, siekiant rūmus pritaikyti turizmo reikmėms. Įgyvendinus šį projektą, bus sukurtas unikalus turizmo traukos objektas, sudarysiantis galimybę autentiškoje istorinėje aplinkoje susipažinti su Vilniaus universiteto, kaip seniausio regione, istorinėmis asmenybėmis, derinant kultūrinį turizmą su mokslo istorija.

Tvarkomuose dvaro sodybos rūmuose bus įkurtas muziejus, įdiegiant naująsias technologijas taikomas šiuolaikiniuose muziejuose, įrengta konferencijų salė ir pradėtos teikti maitinimo paslaugos. Tokiu būdu bus patenkinti visų tikslinių grupių interesai: Šalčininkų rajono savivaldybės ir jos gyventojų, Vilniaus universiteto ir užsienio bei vietos turistų ir lankytojų.