Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria „Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato (un. Nr. 8595-2001-2016), valdomos dalies, buto (un. Nr. 8595-2001-2016:0002), esančio Šalčininkų r. sav., Šalčininkų m., Nepriklausomybės g. 13-1, rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI