Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Laisvos darbo vietos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinėje mokykloje

Vairuotojas

Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinei mokyklai reikalingas mokyklinio autobuso vairuotojas. Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. 

Sutartis terminuota iki nedarbingumo vairuotojo pabaigos.

Pareigybės lygis: C.

Darbo krūvis- 0,5 etato.

 

Biologijos ir chemijos mokytojas

Pareigybės pavadinimas: biologijos ir chemijos mokytojas,  dėstymo kalba – lenkų

Darbo krūvis - 0,20 etato

Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis

Kvalifikaciniai reikalavimai: chemijos ir biologijos  mokytojo kvalifikacija  

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  gyvenimo aprašymą;  pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;  pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;  atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2020-08-28 d.

Dokumentų pateikimo adresas: Mokyklos  g. 2. Čiužiakampio k. , Šalčininkų r., II aukštas, mokyklos administracija.

 

Telefonas pasiteiravimui: 8 380 48 430.  El. pašto adresas: cuzpm.direktorius@gmail.com