Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Parduodama UAB Šalčininkų vaistinė

UAB Šalčininkų vaistinė akcijų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise privatizavimas viešo aukciono būdu (vykdomas savivaldybėje), vyksiantis 2020 m. spalio 8 d.

2020 m. rugpjūčio 19 d. VĮ Turto bankas informaciniame biuletenyje Nr. 9 (49) buvo paskelbta UAB Šalčininkų vaistinė privatizavimo programa.

https://www.turtas.lt/lt/kita-veikla/informaciniai-biuleteniai/

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu

Vykdoma: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje (įmonės kodas 188718713); adresas: Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai

174943760 Uždaroji akcinė bendrovė Šalčininkų vaistinė; Nepriklausomybės g. 36-1, Šalčininkai;

Veikla: mažmeninė prekyba vaistais, vaistinėmis medžiagomis, vaistažolėmis, maisto papildais, optikos, ortopedinėmis prekėmis, vaistų gamyba.

Įstatinis kapitalas tūkst. Eur: Iš viso 63,84, iš jų savivaldybei priklausančių akcijų nominali vertė 63,84.

Turtas, tūkst. Eur: Ilgalaikis turtas 23,92; nebaigta statyba 0,0; finansinis turtas 0,0; Atsargos ir per vienerius metus gautinos sumos 115,39; Pinigai ir jų ekvivalentai 0,44.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tūkst. Eur: 68,85.

Nuosavo kapitalo grąža, proc.: 0,9.

Metinė apyvarta, tūkst. Eur: 301,85.

Produkcijos dalis rinkoje, proc.: nėra duomenų.

Darbuotojų skaičius: 4.

Privatizuojamų savivaldybei priklausančių akcijų nominali vertė: 63,84 tūkst. Eur., dalis įstatiniame kapitale, procentais – 100.

Duomenys pateikti iš 2019-12-31 įmonės balanso

Banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį – LT98 4010 0444 0007 0035, Luminor Bank AB

Parduodamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius  22 013 vnt.

Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur

Savivaldybei priklausančių akcijų dalis įstatiniame kapitale – 100%

Akcijų paketas neskaidomas, akcijų paketo pradinė pardavimo kaina 108 200 Eur

Pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 27 050 Eur

Dokumentų rinkinio kaina 50 Eur.

Viešo aukciono dokumentų rinkinys parduodamas 2020-09-21– 2020-09-30 darbo dienomis 8 – 16 val., Vilniaus g. 49, Šalčininkai, pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą, pervedus įmoką už dokumentų rinkinį ir pateikus prašymą jį parduoti.

Pinigai, sumokėti už dokumentų rinkinį, negrąžinami ir į pirkimo kainą neįskaitomi.

Objekto apžiūra įsigijus dokumentų rinkinį ir iš anksto susitarus.

Darbuotojas, atsakingas už įmonės apžiūrą: Angelė Šengerejienė, direktorė, Nepriklausomybės g. 36-1, Šalčininkai, tel. (8 380) 51617.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimas nuo 2020-09-30 – 2020-10-07 darbo dienomis 8 – 16 val., 2020-10-08 iki 10 val., Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 424 kab.

Vokus su paraiškomis dalyvauti aukcione pateikti gali tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį ir įrašyti į Potencialių pirkėjų sąrašą.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis atplėšimo laikas 2020-10-08 11 val. Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 403 kab.

Atsiskaitymas už akcijų paketą: per 5 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Jolanta Galin, vyr. specialistė, Šalčininkai, Vilniaus g. 49, tel. (8 380) 20 133, el. paštas jolanta.galin@salcininkai.lt

Pastaba: pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiko neatvyksta pasirašyti pirkimo – pardavimo sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos registrų kartotinės pažymos.

Skelbimo data: 2020-09-07