Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Rekomendacijos civilinės metrikacijos įstaigoms dėl darbo organizavimo ekstremalios situacijos laikotarpiu

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikoje vis dar paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, o kai kuriose savivaldybėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu skelbiamas lokalus karantinas, taip pat įvertindami aplinkybę, kad visoje šalyje sergamumo šia liga rodikliai auga (epidemiologinė situacija prastėja), teikiame civilinės metrikacijos įstaigoms žemiau išdėstytas rekomendacijas.

Rekomenduojame visoms civilinės metrikacijos įstaigoms kuo daugiau paslaugų teikti nuotoliniu būdu: informaciją ir konsultacijas gyventojams rekomenduojama teikti el. paštu arba telefonu, o prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus, kiek tai įmanoma pagal paslaugos pobūdį ir galiojantį teisinį reguliavimą, priimti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą ar kitais teisės aktuose nustatytais būdais.

Savivaldybėse, kuriuose paskelbtas lokalus karantinas, rekomenduojama riboti dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių iki 5 asmenų (neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo).

Jeigu konkrečioje civilinės metrikacijos įstaigoje dėl saviizoliacijos ar kitų priežasčių nėra darbuotojų, kurie turėtų įgaliojimus ir kompetenciją organizuoti santuokos registravimo ceremoniją, rekomenduojama būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimą perkelti į vėlesnę datą. Jei dėl svarbių priežasčių norintys susituokti asmenys negali santuokos datos nukelti į vėlesnę datą, siūlytume bendradarbiauti su artimiausių savivaldybių civilinės metrikacijos įstaigomis ir, jei sutariama, pasiūlyti norintiems tuoktis asmenims santuokos registravimo ceremoniją perkelti į kitos savivaldybės civilinės metrikacijos įstaigą. Jeigu būsimieji sutuoktiniai nusprendžia santuoką registruoti kitoje civilinės metrikacijos įstaigoje, prašymą įregistruoti santuoką priėmusi civilinės metrikacijos įstaiga jiems grąžina jau sumokėtą valstybės rinkliavą. Ši rinkliava turėtų būti sumokama į tos savivaldybės administracijos sąskaitą, kurios civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai registruos santuoką.

Savivaldybėse, kuriuose paskelbtas lokalus karantinas, rekomenduojame šiuo laikotarpiu atsisakyti registruoti santuoką sutuoktinių pasirinktoje vietoje ir ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas. Visose kitose savivaldybėse rekomenduojame, atsižvelgiant į Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 69 punktą, prieš santuokos ceremoniją sutuoktinių pasirinktoje vietoje įvertinti, ar dėl planuojamo santuokos ceremonijos dalyvių skaičiaus, ceremonijos patalpų ploto ir kitų aplinkybių nekils padidintas pavojus civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojams užsikrėsti Covid-19 ligą (koronaviruso infekcija). Jeigu toks pavojus nustatomas, rekomenduojame kuo anksčiau būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimo ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas.