Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiamas 2021 m. sveikatos projektų konkursas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. Sveikatos programos projektų, finansuojamų iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Pažymime, kad teikiamų programos projektų sveikatinimo priemonės turi būti skirtos Savivaldybės gyventojams.

Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nustatytos šios prioritetinės projektų finansavimo kryptys:

  • infekcinių, užkrečiamųjų ligų profilaktika;
  • lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika;
  • psichikos sveikatos stiprinimas;
  • alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
  • sveikatos stiprinimas ir gerinimas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius;
  • gyvenamosios aplinkos sveikatinimas.

Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos projektai privalo būti rengiami remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-361 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 Paraiška pateikiama 2 (dviem) vienodais egzemplioriais (originalas ir kopija) ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 28 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei Jurgitai Lapinskaitei-Tolstošejevai (Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 422 kab.). Taip pat primename, kad vienas projekto pateikėjas gali pateikti ne daugiau kaip 1 paraišką.   

Daugiau informacijos  el. p. jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt , mob. +370 686 86366.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VERTINIMO FORMA

PROJEKTO PARAIŠKA

PROJEKTO ATASKAITA