Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 12

Eil.
Nr.

Projekto Nr.

Svarstomų klausimų turinys
1.    Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. PR-377 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos
3. PR-370 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
4. PR-417 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo
5. PR-380 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teikiamo apdovanojimo „Už nuopelnus Šalčininkų rajonui“ nuostatų patvirtinimo
6. PR-409 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teikiamo apdovanojimo „Už nuopelnus Šalčininkų rajonui“ komisijos sudarymo
7. PR-368 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
8. PR-369 Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarties atnaujinimo
9. PR-379 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Šalčininkų mieste“
10. PR-397 Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo pagal panaudos sutartį
11. PR-416 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti bei disponuoti juo patikėjimo teise  
12. PR-406 Dėl savivaldybės turto nurašymo
13. PR-425 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio  19 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Vladislavo Kozakevičiaus bendruomenės laisvalaikio ir sporto centro steigimo“ dalinio pakeitimo
14. PR-424 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-256  „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
15. PR-394 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas
16. PR-367 Dėl Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos Gerviškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo
17. PR-371 Dėl Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Šalčininkėlių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo
18. PR-372 Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus  gimnazijos Jurgelionių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo
19. PR-373 Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“  gimnazijos Poškonių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo
20. PR-418 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais nustatymo
21. PR-420 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu
22. PR-392 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Šalčininkų seniūnijos Zavišonių kaimo gatvei
23. PR-393 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ papildymo
24. PR-399 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
25. PR-415 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugos eismo sąlygų užtikrinimo, šių kėlių inventorizavimo 2020 metais objektų patvirtinimo
26. PR-400 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo
27. PR-401 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo
28. PR-402 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo
29. PR-422 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos reglamento dalinio pakeitimo