Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 13

 

Eil.
Nr.

Projekto
Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-433

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

3.

PR-434

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

4.

PR-435

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

5.

PR-443

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

6.

PR-444

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų vaistinės 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

7.

PR-446

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

8.

PR-463

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų ligoninės 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

9.

PR-447

Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens priežiūros centro 2019 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

10.

PR-407

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

11.

PR-408

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

12.

PR-427

Dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

13.

PR-438

Dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos  gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

14.

PR-431

Dėl Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul  gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

15.

PR-453

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

16.

PR-454

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

17.

PR-465

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

18.

PR-455

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

19.

PR-457

Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

20.

 PR-466

Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

21.

PR-439

Dėl Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto  gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

22.

PR-456

Dėl Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

23.

PR-428

Dėl Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

24.

PR-458

Dėl Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

25.

PR-437

Dėl Šalčininkų specialiosios mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

26.

PR-432

Dėl Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

27.

PR-410

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos  2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

28.

PR-395

Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

29.

PR-411

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių Antono Ratkevičiaus sporto mokyklos  2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

30.

PR-461

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

31.

PR-459

Dėl Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

32.

PR-467

Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

33.

PR-460

Dėl Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

34.

PR-468

Dėl Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

35.

PR-381

Dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

36.

PR-382

Dėl Šalčininkų r. Butrimonių lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

37.

PR-383

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

38.

PR-384

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

39.

PR-390

Dėl Šalčininkų r. Jančiūnų  universalaus daugiafunkcio centro 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

40.

PR-378

Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

41.

PR-385

Dėl Šalčininkų r. Kalesninkų lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

42.

PR-386

Dėl Šalčininkų r. Poškonių  lopšelio-darželio 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

43.

PR-387

Dėl Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

44.

PR-388

Dėl Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

45.

PR-389

Dėl Šalčininkų r. Zavišonių  lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

46.

PR-396

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“

47.

PR-449

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teikiamo apdovanojimo „Už nuopelnus Šalčininkų rajonui“

48.

PR-445

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

49.

PR-365

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai

50.

PR-436

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

51.

PR-440

Dėl sporto salės perdavimo pagal panaudos sutartį

52.

PR-441

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

53.

PR-450

Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarties atnaujinimo

54.

PR-451

Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio

55.

PR-472

Dėl funkcinės zonos Šalčininkai+ plėtros strategijos patvirtinimo

Priedas

56.

PR-452

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

57.

PR-426

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2020 metais priemonių patvirtinimo

58.

PR-442

Dėl Šalčininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo

59.

PR-429

Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo

60.

PR-430

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo

61.

PR-448

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo

62.

PR-475

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo

Priedas 1

Priedas 2

63.

 PR-476

Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas 1

Priedas 2

   

Papildomi klausimai

64.  PR-470

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui

65. PR-473

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugos eismo sąlygų užtikrinimo, šių kėlių inventorizavimo 2020 metais objektų patvirtinimo

Aiškinamasis raštas 

Priedas 1

Priedas 2 

66.  PR-474

Dėl siūlymo pateikimo tvirtinti Pabarės herbą, herbinę vėliavą ir herbinį antspaudą

Priedas