Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 15

Eil.
Nr.
Projekto 
Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.  

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-547

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

3.

PR-539

Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo bei nurašymo

4.

PR-548

Dėl leidimų atlikti remonto darbus

5.

PR-543

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

6.

PR-544

Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarties atnaujinimo

7.

PR-545

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise

8.

PR-555

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

9. 

PR-556

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

 10.

PR-557

 

Dėl savivaldybės turto nurašymo

 11.  

PR-558

 

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

 12.  

PR-559

 

Dėl nuomos sutarties pratęsimo

 13.  

PR-569

 

Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo bei pardavimo

 14.  

PR-572

 

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

 15.  

PR-573

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo

 16.  

PR-575

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo 2019 metais ataskaitos patvirtinimo

 17.  

PR-576

 

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

 18.  

PR-578

 

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis biudžetinėms įstaigoms

 19.  

PR-580

 

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą 2021 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo

 20. PR-581  

Dėl leidimo registruoti asociacijos buveinę

 21.  

PR-582

 

Dėl lėšų skyrimo iš Nebiudžetinių organizacijų rėmimo programos

 22.  

PR-540

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo

 23.  

PR-541

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos  patvirtinimo

 24.  

PR-542

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 201 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 25.  

PR-586

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo nr. T-256 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 26.  

PR-570

 

Dėl leidimo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsigyti transporto priemones

 27.  

PR-571

 

Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro etatų skaičiaus patvirtinimo

 28.  

PR-546

 

Dėl Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Emiliškių kaimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

 29.  

PR-549

 

Dėl Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Eišiškių miesto gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

 30.  

PR-554

 

Dėl Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Jašiūnų miestelio gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

 31.  

PR-560

 

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

 32.  

PR-561

 

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo

 33.  

PR-562

 

Dėl Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

34.

PR-563

Dėl Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos nuostatų patvirtinimo

35. PR-564 Dėl Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto  gimnazijos nuostatų patvirtinimo
36. PR-565 Dėl sporto renginių organizavimo ir dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
37. PR-589 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais pakeitimo
38. PR-588 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
39.  PR-574  Šalčininkų rajono savivaldybės kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
40.   PR-577 Dėl 2020-2021 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo
    Papildomi klausimai 
41. PR-587 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centrui bei Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui
42. PR-590 Dėl savivaldybės atstovo delegavimo į darbo grupę