Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 16

Eil. Nr.

Projekto
Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-599

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

3.

PR-600

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

4.

PR-598

Dėl socialinio būsto išnuomojimo

5.

PR-609

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo

6.

PR-607

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

7.

PR-601

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas

8.

PR-595

Dėl sutikimo dalyvauti Vilniaus regiono plėtros tarybos steigime

9.

PR-596

Dėl asmenų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos personalinę sudėtį

10.

PR-597

Dėl stojamojo įnašo dydžio nustatymo dalyvaujant Vilniaus regiono plėtros tarybos steigime

11.

PR-605

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šalčininkai+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas“

12.

PR-606

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Akmenės rajono ir Šalčininkų rajono ugdymo įstaigos sveikatos kabinetų atnaujinimas“

13.

PR-594

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-282 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2020 m. patvirtinimo“ priedo pakeitimo

14.

PR-604

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

15.

PR-610

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-1241 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

16.

PR-593

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-1204, pakeitimo

17.

PR-608

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

18.

PR-602

Dėl kietojo kuro (malkų) būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti kainos patvirtinimo

19.

PR-603

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

    Papildomi klausimi

20.

PR-611

Dėl sporto salės perdavimo pagal panaudos sutartį

21.

PR-612

Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn