Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 17

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-623

Dėl savivaldybės turto perdavimo viešosioms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartis

3.

PR-622

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo  sutartis biudžetinėms įstaigoms

4.

PR-619

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

5.

PR-620

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

6.

PR-617

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

7.

PR-624

Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

8.

PR-648

Dėl nuomos sutarties pratęsimo

9.

PR-636

Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos

10.

PR-646

Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos

11.

PR-649

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo

12.

PR-645

Dėl transporto priemonių įsigijimo socialinėms reikmenims

13.

PR-627

Dėl beviltiškų skolų nurašymo

14. PR-637

Dėl UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ pastato padavimo

15.

PR-618

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

16.

PR-638

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

17.

PR-639

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

18.

PR-625

Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T – 418 ,,Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

19.

PR-641

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 44.1.1., 44.1.2., 44.1.3., 44.5.1., 44.5.2., 44.5.3., 51.1 papunkčių pakeitimo

20.

PR-642

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo N. T-1013 „Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likučius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šalčininkų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ 5.1., 5.2., 5.3. papunkčių pakeitimo
21.

PR-643

Dėl gyvenamojo būsto pirkimo
22.

PR-640

Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
23.

PR-621

Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Jašiūnų kaimo gatvei

Papildomi klausimai

24.

PR-650

Dėl leidimo įsigyti techniką