Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 18

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-657

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

3.

PR-658

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

4.

PR-659

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui

5.

PR-660

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

6.

PR-679

Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio

7.

PR-666

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis

8.

PR-667

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

9.

PR-669

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo

10.

PR-673

Dėl tarptautinio projekto „Kultūros paveldo pritaikymas žmonėms su negalia“ Nr. ENI-LLB-3-456 finansavimo

11.

 

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“

12.

PR-680

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

13.

PR-661

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

14.

PR-662

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo

15.

PR-663

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo

16.

PR-676

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo

17.

PR-672

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo

18.

PR-674

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

19.

PR-677

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

20.

PR-656

Dėl Taksi stotelių įrengimo ir naudojimo jomis Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

21.

PR-664

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos pakeitimo

22.

PR-678

Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ veiklos strategijos 2020-2024 metams patvirtinimo

23.

PR-671

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2020 metais priemonių patvirtinimo

24.

PR-668

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų naujos redakcijos programos patvirtinimo

25.

PR-670

Dėl Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo