Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 20

Eil. Nr.

Projekto Nr. 

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-729

 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo

3.

PR-706

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

4.

PR-702

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

PR-703

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

6.

PR-705

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

7.

PR-718

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

8.

PR-692

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

9.

PR-726

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai

10.

PR-727

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo

11.

PR-719

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos pavirtinimo

12.

PR-728

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

13.

PR-690

Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

PR-694

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo

15.

PR-691

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programą ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 

16.

PR-695

Dėl pritarimo daugiabučių namų  atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planams ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo sąlygoms

17.

PR-707

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją  patalpą

18.

PR-708

Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio

19.

PR-709

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

20.

PR-715

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

21.

PR-697

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

22.

PR-698

Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

23.

PR-699

Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

24.

PR-701

Dėl Šalčininkų rajono viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

25.

PR-716

Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro etatų skaičiaus patvirtinimo

26.

PR-720

Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo

27.

PR-700

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

28.

PR-704

Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro  2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

29.

PR-723

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

30.

PR-724

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių  globos namų   2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

31.

PR-721

Dėl Šalčininkų rajono šeimos  ir vaiko gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

32.

PR-714

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

33.

PR-710

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

34.

PR-711

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

35.

PR-712

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

36.

PR-713

Dėl  Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo

37.

PR-725

Dėl prašymo perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės kitos paskirties valstybinės žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise