Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 8


Posėdis įvyks 2019 m. lapkričio 5 d.10.00 val.

POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJOS

Eil.
Nr. 

Projekto
numeris

Tarybos sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1.   Dėl darbotvarkės patvirtinimo Z. Palevič
2. PR-235 Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo Z. Palevič
3. PR-237 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino
valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo
Z. Palevič
4. PR-222 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir biudžetinės
įstaigos
Šalčininkų Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos patikėjimo teise
valdymo turto
 perdavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
J. Rybak
5. PR-224 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai
J. Rybak
6. PR-244 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį J. Rybak
7. PR-226 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities
Vyriausiajam policijos komisariatui 
J. Rybak
8. PR-236 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos
veiklos grupę „Vilkauda“
J. Rybak
9. PR-225 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją patalpą J. Rybak
10. PR-229 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir
nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
J. Rybak
11. PR-230 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį
Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklai
J. Rybak
12. PR-231 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį J. Rybak
13. PR-232 Dėl leidimo atlikti remonto darbus J. Rybak
14. PR-233 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas Ąžuolų g.3, Eišiškių mieste J. Rybak
15. PR-243 Dėl Šalčininkų krašto bendruomenės laisvalaikio ir sporto centro steigimo J. Rybak
16. PR-245 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-1241 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“
dalinio pakeitimo
J. Uljanovič
17. PR-215 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T-1149 „Dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais,
jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
R. Markevič
18. PR-219 Dėl Šalčininkų r. savivaldybės privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo
ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
R. Markevič
19. PR-240 Dėl Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų
ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
R. Markevič
20. PR-216 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 21 d. sprendimo
Nr. T-889 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo
iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo“ panaikinimo
R.Sokolovič
21. PR-221 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros
įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir jų nuostatų patvirtinimo
R.Sokolovič
22. PR-220 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
R.Sokolovič
23. PR-234 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
ir nuostatų patvirtinimo
R.Sokolovič
24. PR-239 Dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo R.Sokolovič
25. PR-242 Dėl šeimos stiprinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo R.Sokolovič
26. PR-214 Dėl Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto  gatvių geografinių charakteristikų
pakeitimo
R.Monkevič
27. PR-223 Dėl pavadinimų suteikimo Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto ir Šalčininkų
seniūnijos Zavišonių kaimo gatvėms
R.Monkevič
28. PR-227 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano
patvirtinimo
R.Monkevič
29. PR-228 Dėl UAB „Eišiškių komunalinis ūkis 2020-2024 metų veiklos ir plėtros
plano patvirtinimo“
R.Monkevič