Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas 10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. rengiamas žemės sklypo Dainavos k., sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8505/0002:389) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius - Henrik Kolomyckij, gyv. Dainavos k., Dainavos sen., Šalčininkų raj.
Projekto rengėjas - Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas" .Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii.matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 spalio 05 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugsėjo 09 d. iki spalio 05 d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas" patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.