Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas 4

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 "Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", nuo 2009 m. lapkričio 26 d. rengiamas žemės sklypo , Jašiūnų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų raj., (sklypo kadastrinis Nr. 8520/0009:0055) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos suformavimas.

Planavimo organizatorius - Vitalija Dubauskienė.

Projekto rengėjas - UAB"SANORA" Žalgirio 90-423, Vilnius. Tel. 2752523, 869840821.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 m. gruodžio 10 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. lapkričio 26 d. iki 2009 m. gruodžio 10 d. UAB"SANORA" patalpose.