Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas 6

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d.įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. rengiamas žemės sklypo Jančiūnų k., Butrimonių sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8517/0001:0256) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 

Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos formavimas.

Planavimo organizatorius
- Jonas Kolenda ir Zofija Kolenda, gyv. Jančiūnų k., . Butrimonių sen., Šalčininkų raj.

Projekto rengėjas
- Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas" .Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii. matininkas@gmail.com

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėju
i iki 2009 lapkričio 09 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima
nuo 2009 m. spalio 14 d. iki lapkričio 09 d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas „ patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.