Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Daugiabučio namo atnaujinimas Eišiškėse


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas: VP3-1.1-VRM-03-R-02-001
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-08-03         Projekto pabaiga: 2014-09-30
Bendra projekto vertė:122 290,41 LtProjektui skirtas finansavimas:103 946,84 LtProjektui išmokėta lėšų:31 184,05Lt
Iš jo ES dalis:103 946,84 LtIš jo ES dalis:31 184,05 Lt
Iš jo Savivaldybės dalis: --------Iš jo Savivaldybės dalis: -------


Projekto tikslas – atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą Eišiškių mieste, Varėnos pl. gatvėje pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą.
Daugiabutis, esantis adresu: Varėnos pl. 2 , Eišiškės pastatytas 1989 metais. Vykdant ES ir daugiabučio namo gyventojų bendrijos lėšomis finansuojamą projektą bus vykdomi daugaibučio namo modernizavimo darbai. Modernizuojant daugiabutį namą bus vykdomos tos veiklos, kurios labiausiai prisidės prie daugiabučio vartojamos energijos taupymo.

Projektu bus siekiama modernizuoti daugiabutį gyvenamąjį namą; pagerinti gyvenamojo fondo kokybę, sukurti tinkamą gyvenamąją aplinką vietos gyventojams. Atnaujintas daugiabutis namas taip pat atliks ir reprezentacinę miesto funkciją, pagerins miesto infrastruktūrą ir bendrą Eišiškių miesto vaizdą.

Atlikti darbai: sutapdinto stogo rekonstravimas, papildomas apšiltinimas, balkonų stiklinimas, lauko durų keitimas padės sutaupyti suvartojamos energijos kiekį, sumažins gyventojų išlaidas būsto šildymui bei pailgins pastato eksploatacijos trukmę.

Projekto dėka, daugiabučio namo gyventojai ne tik sumažins patiriamus energijos nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas, bet ir patenkins tikslinių grupių poreikius – daugiabučio butų gyventojams (13) bus sukurta sveika aplinka, prisidedant prie gyvenamosios aplinkos gerinimo probleminėje teritorijoje, sumažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenamosios aplinkos ir kokybės skirtumai, investuota į aplinkos išsaugojimą ir neatsinaujinančių gamtinių išteklių optimalų naudojimą.