Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jašiūnų dvaro sodybos parko sutvarkymas


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Projekto kodas: VP3-1.2-VRM-01-R-01-021
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-01-10         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:2 114 642,33 LtProjektui skirtas finansavimas:1 956 044,15 LtProjektui išmokėta lėšų:1 037 763,55 Lt
Iš jo ES dalis:1 797 445,98 LtIš jo ES dalis:953 620,56 Lt
Iš jo Savivaldybės dalis: 158 598,18 Lt Iš jo Savivaldybės dalis: 36 563,54 Lt


Įgyvendinant projektą, siekiama spręsti šias Jašiūnų miestelio gyventojų problemas: nesudarytos sąlygos organizuoti įvairius renginius, puoselėti vietines tradicijas, skatinti bendruomeniškumą, verslumą, nesudaromos patrauklios sąlygos investavimui, galimybės gyventojų veiklos diversifikavimui.

Projekto tikslas – prisidėti prie sanglaudos didinimo tarp miesto ir kaimo, sudarant sąlygas kaimo veiklos diversifikavimui ir gerinant bendruomenės infrastruktūrą bei gyvenamąją aplinką.

Projekto uždaviniai – gerinti Jašiūnų miestelio gyvenamąją aplinką ir kokybę, pritaikant Jašiūnų dvaro sodybos parką bendruomenės interesams.

Projekto metu bus kompleksiškai sutvarkyta parko teritorija, t. y. atnaujinti žalieji plotai ir želdynai, aptverta parko teritorija, restauruoti parko vartai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, mažosios architektūros elementai, laužavietė, numatyta vieta estradai, įrengtas lauko apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelė bei vaizdo stebėjimo sistema. Sutvarkius viešąją infrastruktūrą, bus sudarytos geresnės sąlygos tenkinti vietos gyventojų rekreacinius, aktyvaus poilsio poreikius, verslumą.

Tikslinės grupės - Jašiūnų miestelio bendruomenė ir miestelio svečiai.