Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms


Programa: Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa
4 kryptis. LEADER metodo taikymas
1 prioritetas. Vietos iniciatyvų ir bendradarbiavimo skatinimas, žmogiškųjų gebėjimų ugdymas, siekiant plėtoti ir sėkmingai įgyvendinti vietos plėtros strategijas
Projektas vykdomas pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės įgyvendinama strategiją „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“
Projekto kodas: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-008
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-01-04 Projekto pabaiga: 2014-12-30
Bendra projekto vertė:LtProjektui skirtas finansavimas:LtProjektui išmokėta lėšų:Lt
Iš jo ES dalis:LtIš jo ES dalis:Lt
Savivaldybės dalis:  Savivaldybės dalis: