Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas 8

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189), UAB „Ostlit" informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamo žemės sklypo Nr. 8523/0002:0065, esančio Vaidagų kaime, Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų rajone specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo organizatoriai - Michail Novikov

Specialiojo plano rengėjas - UAB „Ostlit", A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-659-22122.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki 2009-10-05 d.