Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jašiūnai

PHARE 2002 programos projektas „ Techninė dokumentacija ir verslo planas Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Jašiūnų dvaro rekonstrukcijai ir pritaikymui turizmo reikmėms"

XIX a. pradžioje Jašiūnų dvaras tapo žymių XIX amžiaus mokslo ir kultūros šviesuoliu pamėgta vieta. Iki šių dienu išliko 1824-1828 metais statyti rūmai, prie kuriu 1875-1876 metais pristatytas priestatas, kiti dvaro pastatai. Balinskių laikais Jašiūnai garsėjo kaip kultūros centras. Čia paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Andrius Sniadeckis (1756-1830), buvęs Vilniaus universiteto rektorius. Jašiūnuose kuri laika gyveno garsusis lenku poetas Julius Slovackis. Dažni Jašiūnų dvaro svečiai buvo Adomas Mickevicius, poetas filaretas Tomas Zanas, biologas S.B. Jundzila ir daug kitu įžymiu žmonių.

Jašiūnų dvaro sodybos kompleksas, yra kultūros paveldo paminklas, įtrauktas i kultūros paveldo registrą ir išskiriamas kaip turintis archeologinę, istorinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę. Jašiūnų dvaro rūmai yra vienas iš originaliausiu Lietuvos vėlyvojo klasicizmo kuriniu, turintis romantizmo bruožų. Aplink rūmus driekiasi vienas gražiausiu Lietuvoje peizažiniu klasicizmo parku. Jašiūnų dvaro sodyba laikoma antru pagal reikšmingumą tokio tipo kultūros paveldo objektu Lietuvoje po Verkiu rūmų.

2004 metais Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pastangomis buvo pateikta paraiška Europos Bendrijos PHARE 2002 programai ir gauta 100 tūkstančių eurų finansinė parama projektui

„ Techninė dokumentacija ir verslo planas Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Jašiūnų dvaro - rekonstrukcijai ir pritaikymui turizmo reikmėms "25 tūkstančiais eurų prie projekto finansavimo prisidėjo rajono savivaldybė. Projekto pagrindinis tikslas buvo parengi Jašiūnų dvaro sodybos pritaikymo turizmo reikmėms techninę dokumentaciją ir verslo planą .Šitie dokumentai yra būtina sąlyga norintiems pateikti paraišką ES struktūriniams fondams ir gauti lėšas Jašiūnų dvaro sodybos rekonstrukcijai.

2005 m. gruodžio 15 d. projektas buvo įgyvendintas. Jašiūnų dvaro rekonstrukcijos techninį projektą parengė UAB „Lietuvos paminklai". Pagal parengtą projektinę techninę dokumentaciją Jašiūnų dvaro rekonstrukcija kainuos 21 500 000 Litų. Techniniame projekte numatyta:

Rekonstruoti Jašiūnų dvaro rūmus;
Rekonstruoti Jašiunų dvaro sodybos oficiną;
Sutvarkyti dvaro sodybos parką;

Sutvarkyti dvaro sodybos fizinę infrastruktūrą ir inžinerinius tinklus. Numatoma įrengti automobiliu stovėjimo aikštele (20 vietų automobiliams ir 2 autobusams),nutiesti dujotiekio tinklus, įrengti pastatų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemas, įrengti naują geriamojo vandens gręžinį, pakloti vidaus ir lauko vandentiekio tinklus, pakloti vidaus ir lauko buities nuotekų tinklus ir jų valymo įrenginius, pakloti naujas kabelines jėgos linijas į pastatus, įrengti telekomunikacijas ir apšvietimo tinklus.

Rūmu ir oficinos pastatus pritaikyti turizmo paslaugų teikimui: įrengti muziejaus patalpas (Jašiūnų krašto muziejui, 54,20 m2) ir ekspozicijų salę (45,39 m2), patalpas konferencijų ir seminarų organizavimui (2 konferencijų salės - 41,42 m2 ir 55,83 m2, iš viso 100 vietų.; 3 kilnojamųjų ekspozicijų patalpas - 18,72 m2, 2 patalpas seminarų pravedimui - 46,1 m2 ir 55,39 m2), patalpas maitinimo paslaugoms teikti (kavinę, iš viso 64 vietos; baras, iš viso 10 vietų) ir laisvalaikio praleidimui (baseinas su pirtimis); patalpas apgyvendinimui ( 16 kambarių, iš viso 30 vietų).

2005 m. gruodžio 29 d. vykusiame tarybos posėdyje buvo patvirtintas Jašiūnų dvaro rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo reikmėms verslo planas, kurį parengė VšĮ „ Nacionalinių projektų rengėjai". Verslo plane yra atlikta Jašiūnų dvaro ,kaip turizmo objekto veiklos pajamų ir išlaidų prognozė, įvertintos galimybės pritraukti ES struktūrinių fondų lėšas Jašiūnų dvaro rekonstrukcijos finansavimui.

Atsižvelgiant į tai , kad projekto įgyvendinimui reikalinga investicijų suma yra didelė 21 500 000 Lt., o struktūriniai fondai šiuo metu skiria finansinę parama šiai veiklai ne didesnė negu 10 000 000 Litų.

Šalčininkų rajono savivaldybė nusprendė Jašiūnų dvaro rekonstrukciją atlikti keliais etapais:

  • I etape būtų pilnai restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms dvaro rūmai, įskaitant pilna lauko inžinerinės infrastruktūros įrengimą .( iki 2008 m. pabaigos)
    II etape būtų sutvarkyta dvaro teritorija ir restauruotas dvaro parkas .(2008-2009 m.)
    III etape būtų restauruotas ir pritaikytas turizmo reikmėms oficinos pastatas (iki 2010m. pabaigos).

Paraišką dėl Jašiūnų dvaro rekonstrukcijos projekto finansavimo Šalčininkų rajono savivaldybė teiks ES struktūriniams fondams jau 2006 m. vasario- kovo mėn.

Verslo ir investicijų tarnybos vedėja
Liana Rybak