Sk-4 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-42
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymo Nr. 1S-73 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188718713, Vilniaus g.49, Tel.: +370 380 20210, Faks.: +370 380 51244, violeta.tomasevic@salcininkai.lt, http://www.salcininkai.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA PATAISOS

20    m.                        d. Nr.      
Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo apie pirkimą originale išdėstytos sąlygos, tai privalės būti pratęsti pasiūlymų pateikimo terminai
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1.) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS
Kontaktiniai duomenys 
Kam: Violeta Tomaševič
Telefonas
  +370 380 20210
El. paštas
  violeta.tomasevic@salcininkai.lt
Faksas
  +370 380 51244
Interneto adresas
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): http://www.salcininkai.lt


II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS

II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1. Pirkimo pavadinimas (kaip nurodyta skelbimo originale)

Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos valgyklos ir I aukšto patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas


II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)(kaip nurodyta skelbimo originale)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45000000-7  (Statybos darbai.)   
Papildomas(-i) objektas(-ai)  71000000-8  (Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos.)   


III DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS

III.1. PIRKIMO PROCEDŪRA (kaip nurodyta skelbimo originale)
  8. Supaprastintas atviras konkursas

III.2. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

III.2.1. Skelbimo originalo paskelbimo data  2014-04-29  (metai/mėnuo/diena)

IV DALIS: KITA INFORMACIJA


IV.1. ŠIO SKELBIMO TIKSLAS

Pataisa    Papildoma informacija    Pirkimo sutartis nesudaryta   

IV.2. INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI (kad būtų galima patikslinti datų ar teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti, vietą, prašytume visuomet nurodyti atitinkamos dalies ir punkto skirsnio ir pastraipos skelbimo originale numerį)

IV.2.1.   Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos pataisa    Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto skelbimo duomenų nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija    Abu atvejai   

IV.2.2.   Skelbimo originale    Atitinkamuose pirkimo dokumentuose
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose pirkimo dokumentuose)
   Abu atvejai
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose konkurso dokumentuose)
  

IV.2.3. Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei reikia)

Taisytina teksto vieta: Vietoj: Turi būti:
     

IV.2.4. Taisytinos skelbimo originalo datos (jei reikia)

Taisytinų datų vieta: Vietoj: Turi būti:
 IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos  2014-05-13 (metai/mėnuo/diena)
  (laikas)
 2014-05-21 (metai/mėnuo/diena)
  (laikas)
 IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas  2014-05-13 (metai/mėnuo/diena)
  10:00 (laikas)
 2014-05-21 (metai/mėnuo/diena)
 10:00 (laikas)
 IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta  2014-05-13 (metai/mėnuo/diena)
  10:00 (laikas)
 2014-05-21 (metai/mėnuo/diena)
 10:00 (laikas)

IV.2.5. Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei reikia)

Oficialus pavadinimas ir kodas:
 
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo patikslinimas
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt.
 
Adresas
 
Pašto indeksas
  LT- 
Šalis
 
Kontaktiniai duomenys
Kam  
Telefonas
 
El. paštas
 
Faksas
 
Interneto adresas

IV.2.6. Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei reikia)

Teksto vieta, kurią ketinama papildyti: Tekstas, kurį ketinama įterpti:
   

IV.3. KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei reikia)
Pasikeičia darbų kiekiai 
IV.4. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:  2014-05-19       (metai/mėnuo/diena)
  _____Savivaldybės administracijos direktorius_____   __________   _Boleslav  Daškevič_
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)
ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42ID:2002795765 D/L:2014.05.20 08:50:42