Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymo galimybės

  • Prižiūrėti savarankiškai kuriant daugiabučių namų savininkų bendrijas

Iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą

Šaukiamas steigiamasis susirinkimas, kad dalyvautų dauguma butų savininkų

Priimamas dalyvaujančiųjų daugumos sprendimas

Bendrijos įstatus tvirtina notaras

Bendrija įregistruojama Juridinių asmenų registre

Administratorius ir savivaldybė yra informuojami apie pasirašytą sutartį. Administratorius perduoda namo valdymą.

  • Prižiūrėti savarankiškai pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį

Butų savininkai organizuoja susirinkimą dėl Jungtinės veiklos sutarties (JVS) pasirašymo. sprendžia dauguma.

Pasirašoma sutartis, išrenkamas JVS įgaliotas asmuo.

Namo valdymas įregistruojamas nekilnojamo turto registre.

Administratorius ir savivaldybė informuojami apie pasirašytą sutartį.

Administratorius perduoda namo valdymą.

  • Pakeisti esamą namo administratorių kitu administratoriumi

Mažiausiai ketvirtadalis ¼ butų savininkų pasirašytą prašymą turi pateikti savivaldybei

Savivaldybė organizuoja susirinkimą. Butų savininkai balsuoja dėl administratoriaus pakeitimo

Administratorius pakeičiamas, jeigu pakeitimui pritaria dauguma savininkų

Buvęs administratorius perduoda namo valdymą naujam išrinktam administratoriui

 

PASTABA: Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį.