Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Šalčininkų, Eišiškių bei Baltosios Vokės mst., Jašiūnų mstl teritorijoje, atranką.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gali: Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktais jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T-644 patvirtintą Šalčininkų, Eišiškių bei Baltosios Vokės mst., Jašiūnų mstl. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, dydžio.

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pretenduojantys Šalčininkų, Eišiškių bei Baltosios Vokės mst., Jašiūnų mstl. teritorijoje teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, iki 2018 m. vasario 1 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai, 101 kab., priimamasis@salcininkai.lt) pateikia dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (pridedama);

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama);

3. Registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų, įrodančių, kad paslaugos teikėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopiją (juridiniams asmenims)

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įtraukiami į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašą, kuris skelbiamas Šalčininkų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.salcininkai.lt – Veiklos sritys - Daugiabučių administravimas → Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas.

Savininkai balsų dauguma pasirenka daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratorių. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje www.salcininkai.lt – Veiklos sritys - Daugiabučių administravimas ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

Gavus naujus prašymus iš asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir atitinkančių nustatytus reikalavimus, Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas bus nuolat papildomas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Gretą Voitkevič (tel. +370 687 35194, el. p. greta.voitkevic@salcininkai.lt) 

Teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

1. LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 21 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. T-644 „ Dėl Šalčininkų, Eišiškių bei Baltosios Vokės mst., Jašiūnų mstl. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas”.

5. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. DĮV-1957 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos reglamentas“.