Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Planuojami projektai

Europos Sąjungos fondų investicijos

2014-2020 metų laikotarpiu Lietuvoje keičiamas požiūris į Europos Sąjungos fondų skirstymą. Dabar kalbama apie kokybiškų investicijų koncepciją, o ne apie ES paramos įsisavinimą.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas ekonomikos konkurencingumo veiksniams, o investicijos yra koncentruojamos tose sferose, kurios užtikrina darbo vietų steigimą, verslo paramos sistemos tobulinimą bei aukštos pridėtinės vertės kūrimą.


PROGRAMA,
PROJEKTO PAVADINIMAS
PRIORITETAS,
FONDAS
VEIKLOS VERTĖ
(Eur)
ES
INVESTICIJOS(Eur)
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Šalčininkų kultūros centro modernizavimas“

7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

Projektu siekiama renovuoti choreografijos salę, atnaujinti fojė ir rūbinės patalpas. Numatytas sanitarinių mazgų sutvarkymas, pritaikant juos neįgaliesiems.

285 117

(VIP lėšos – 131 000)

130 999
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

SANGLAUDOS FONDAS

Projekto vykdymo metu planuojama pastatyti nuotekų tvarkymo tinklus Šalčininkuose, sumontuoti nuotekų biologinio valymo įrenginius Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose, rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Baltojoje Vokėje. 1 650 500 825 250
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Kraštovaizdžio formavimas prie Šalčininkų tvenkinio“

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

SANGLAUDOS FONDAS

Numatytomis projekto veiklomis bus formuojamas Šalčininkų tvenkinio kraštovaizdis, optimizuojant  jo estetines charakteristikas ir gerinant teritorijos ekologinę būklę. 478 840 407 014
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Šalčininkų miesto gyvenamojo rajono tarp Mokyklos ir Pramonės gatvių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

Įgyvendinamo projekto veiklos apima šaligatvių įrengimą ir gatvių asfaltavimą. Atliekant gyvenamosios aplinkos infrastruktūros modernizavimą, taip pat bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei poilsio zona.
Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didinti tikslinėse teritorijose.
1 039 534 883 604
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Socialinio būsto fondo plėtra Šalčininkų rajone“
 

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

 Projekto tikslas yra įsigyti 50 gyvenamųjų būstų Šalčininkų rajono savivaldybėje ir aprūpinti būstu asmenis iš pažeidžiamiausių visuomenės grupių.  1 226 819  1 042 796
 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“
 

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

 Projektas, įgyvendinamas kartu su Vilniaus ir Švenčionių rajonų savivaldybėmis, numato įrengti turizmo maršrutų ženklinimo infrastruktūrą Vilniaus regione.  299 567  254 632
 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas, III etapas“
 

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

 
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

 Planuojama realizuoti trečią Jašiūnų rūmų restauravimo etapą ir galutinai sutvarkyti dvaro rūmus. Rūmų patalpose numatyta atlikti skliautų, lipdinių ir auksinių paviršių restauravimo darbus. Taip pat norima užkonservuoti autentiškus dekoratyvinių dangų fragmentus, dalį jų atkurti.  388 369  330 114
 Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa –
„Visuomenės paskirties patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Tabariškių kaime“
 

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“


EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

 Projektu, kuriuo sudaromos sąlygos aktyviai Tabariškių kaimo bendruomenės veiklai, atliekamas kaimo kultūros centro  pastato patalpų remontas.  250 000  200 000
 Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa –
„Butrimonių kaimo pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“

(Nuotrauka)
 

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

 Siekiant kokybiško kaimo bendruomenių poreikių tenkinimo, rengiamu projektu planuojama atlikti pusės Butrimonių kaimo pastato vidaus patalpų remontą, instaliuoti vandentiekio bei šildymo sistemas, įrengti sceną kultūriniams pasirodymams.  250 000  200 000
 Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa –
„Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“

(Nuotrauka)
 

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

 Numatytos įgyvendinti veiklos apima Turgelių laisvalaikio salės vidaus patalpų remontą bei stogo ir elektros instaliacijos keitimą  250 000  200 000
 Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa –
„Poškonių pagrindinės mokyklos dalies patalpų pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai“

(Nuotrauka)
 

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

 Projektu siekiama atlikti Poškonių viešojo pastato remontą, įsigyti baldus, pritaikytus kultūrinei veiklai.  84 784  67 827
 Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa –
„Vietinių kelių sutvarkymas Šalčininkų ir Gerviškių seniūnijose“
 

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

 Siekiant vietinio susisiekimo gerinimo, planuojama užasfaltuoti Šalčininkų ir Gerviškių seniūnijų žvyrkelius. Numatyta užasfaltuoti 1215 metrų gatvės atkarpą Naujakiemio kaime ir 920 metrų gatvės ruožą Gudelių kaime.  250 000  200 000
 Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa –
„Rekreacinių teritorijų sutvarkymas Šalčininkų rajone“
 

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“


EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI

 Pagal inicijuotą projektą siekiama prie Akmenynės, Dieveniškių ir Šalčininkėlių vandens telkinių suformuoti rekreacijos zonas. Vilkiškių dvaro teritoriją planuojama pritaikyti baidarininkų poilsiui, o pakrantėje numatyta įrengti prieplauką.  250 000  200 000
 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa –
„Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos „Vilties“ skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“

(Nuotrauka)
 

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“


EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

 Projektu planuojama pritaikyti mokyklos pastatą Jašiūnų gyventojų kultūriniams, socialiniams, verslo poreikiams.  1 439 164  1 223 289
 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa  1 tikslas „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“

EUROPOS KAIMINYSTĖS PRIEMONĖ
 Su Baltarusijos partneriais planuojamu įgyvendinti projektu numatyta įrengti universalias sporto aikšteles bei sukurti internetinio sportinio monitoringo platformą.    
 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa  

3 tikslas „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“

 

EUROPOS KAIMINYSTĖS PRIEMONĖ

 Projektas planuojamas kartu su partneriais iš Baltarusijos bei Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Numatyti projekto rezultatai – inovatyvus mokslo muziejus, susijęs su J. Sniadeckio moksliniais pasiekimais, mokslinių-praktinių veiklų organizavimas.