Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimas


Ši duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

1. Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje http://salcininkai.lt/lit/Asmens-duomenu-apsauga/93947

2. įrengiant informacinio pobūdžio lenteles apie vaizdo stebėjimą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje / patalpose;

3. pateikiant informaciją Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje bei nutolusiose padaliniuose esančiuose informaciniuose stenduose;

4. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.


Šalčininkų rajono savivaldybės administracija turi teisę atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.