Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Viešosios ir administracinės paslaugos

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS
Patvirtintos Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. DĮV-1661


Gyventojų aptarnavimas „Vieno langelio" principu
Vilniaus g. 49, Šalčininkai
I aukštas, 101 kab.
Tel.: (8 380) 30 169
El. paštas:
langelis@salcininkai.lt 

Darbo laikas:

Pirmadieniais, trečiadieniais
8.00-12.00
12.45-17.00

Antradieniais, ketvirtadieniais
8.00-12.00
12.45-17.00

Penktadieniais
8.00-12.00
12.45-15.45Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos skyrių teikiamos administracinės paslaugos

 
Juridinio ir personalo skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

1. Pirminės teisinės pagalbos teikimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
2. Pažymėjimų dėl suderintos susirinkimų vietos, laiko ir formos išdavimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.

   
Turto valdymo skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išdavimo ar jos  galiojimo laiko pratęsimo paslaugos teikimo aprašymas. PRAŠYMO FORMA.
2. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kopijos išdavimo ar jos galiojimo laiko pratęsimo paslaugos teikimo aprašymas. PRAŠYMO FORMA.
3. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, arba licencijos kopijos pakeitimo  paslaugos teikimo aprašymas. PRAŠYMO FORMA.
4. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, ar licencijos kopijos dublikato išdavimo paslaugos teikimo aprašymas. PRAŠYMO FORMA.
5. Leidimų vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimo paslaugos teikimo aprašymas. PRAŠYMO FORMA.
6. Patikslintų (naujų) leidimų vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimo paslaugos teikimo aprašymas. PRAŠYMO FORMA.
7. Leidimų vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikatų išdavimo paslaugos teikimo aprašymas.
8. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo paslaugos teikimo aprašymas. PARAIŠKOS FORMA.
9. Patikslintų (naujų) leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo paslaugos teikimo aprašymas.
10. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais dublikatų išdavimo paslaugos teikimo aprašymas.
11. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas. PARAIŠKA.
12. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas. PARAIŠKA.
13. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo (patikslinimo) administracinės paslaugos teikimo aprašymas. PARAIŠKA.
14. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas. PRANEŠIMAS.
15. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas. PARAIŠKA.
16. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas.
17. Socialinio būsto nuomos administracinės paslaugos teikimo aprašymas.

   
Biudžeto ir finansų skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų priėmimo paslaugos teikimo aprašymą.
2. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl žemės mokesčio lengvatų priėmimo paslaugos teikimo aprašymą.
3. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų priėmimo paslaugos teikimo aprašymą.

   
Bendrojo skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas.
2. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų bei likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo administracinės paslaugos teikimas.
3. Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų perdavimą toliau saugoti išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas.
4. Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų tvirtinimo bei išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas.
5. Fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymų, prašymų ir skundų priėmimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas.

   
Žemės ūkio skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Ūkininko ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registe administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
2. Ūkininko ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro  administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
3. Žemės ūkio valdos įregistravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
4. Žemės ūkio valdos išregistravimo iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
5. Paraiškų priėmimo tiesioginėms išmokoms gauti už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
6. Žemės ūkio valdos atnaujinimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
7. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui įvertinimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
8. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
9. Atsietų įmokų už galvijas, karves žindenes ir telyčias mokėjimo ir specialiosios išmokos už paskerstus bulius dmnistracinės paslaugos teikimo aprašymas.
10. Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo ūkininkams administracinės  paslaugos teikimo aprašymas
11. Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinio kompensavimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
12. Žemės ūkio technikos įregistravimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
13. Žemės ūkio technikos išregistravimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
14. Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
15. Valstybinių numerių ir registracijos liudijimų žemės ūkio technikai išdavimo administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
16. Žemės ūkio technikos duomenų pakeitimo  administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.
17. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo žemės savininkams  ir kitiems naudotojams administracinės  paslaugos teikimo aprašymas.

   
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Prašymų dėl lengvatinės paskolos gavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo fondo nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas.
2. Prašymų dėl parodų išlaidų dengimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo fondo nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas.
3. Prašymų dėl pradinių steigimosi išlaidų dalinio dengimo naujai įregistruotoms SVV įmonėms iš Šalčininkų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo fondo nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas.

   

Komunalinio ūkio skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Geodezinės, topografinės medžiagos išdavimas ir derinimas.
2. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo akto išdavimas.                                        Prašymas
3. Adresų suteikimas ir keitimas.     Prašymas
4. Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius ne miško žemėje išdavimas.

   

Statybos ir architektūros skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Specialiųjų architektūros reikalavimų/specialiųjų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas;
2. Leidimų statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) statinį išdavimas;
3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams ir jų svarstymas su visuomene;
4. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo inicijavimas;
5. Teritorijų planavimo dokumento derinimas Šalčininkų rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje;
6. Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas;
7. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre;
8. Teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygų išdavimas;
9. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) nustatymas ir keitimas;
10. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas;
11. Žemėtvarkos planavimo dokumentų reikalavimų išdavimas;
12. Žemėtvarkos planavimo dokumentų derinimas;
13. Leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimas;
14. Pritarimas prekybos kioskų (paviljonų) projektams ir jų vietų suderinimas;
15. Pritarimų suteikti laikinai naudotis valstybinės žemės plotu miestams priskirtose teritorijose
išdavimas;
16. Konsultacijų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.

   

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Laidojimo pašalpos mokėjimas.
2. Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas.
3. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas.
4. Išmokos vaikui skyrimas.
5. Formų E001, E401, E 411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas.
6. Globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus skyrimas.
7. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas.
8. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas.
9. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas.
10. Pažymos apie gaunamas išmokas išdavimas.
11. Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.
12. Paramos mokinio reikmenims skyrimas ir mokėjimas.
13. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas.
14. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas.
15. Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems nepilnamečius vaikus, skyrimas.
16. Vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims skyrimas.
17. Išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas.
18. Šalpos pensijų skyrimas.
19. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas.
20. Šalpos kompensacijos ar šalpos socialinės  pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas.
21. Šalpos kompensacijos skyrimas ir mokėjimas.
22. Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas.
23. Lengvojo automobilio įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas.
24. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas.
25. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas.
26. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas.
27. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas.
28. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas.
29. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimas ir organizavimas.
30. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrimas.
31. Prašymo priėmimo, pareiškimo ir išvadų dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globos- rūpybos asmenims nustatymo ir globėjo-rūpintojo skyrimo teikimas.
32. Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms skyrimas.
33. Socialinės priėžiūros paslaugos Savarankiško gyvenimo namuose skyrimas.
34. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo skyrimas ir organizavimas.
35. Pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir organizavimas.
36.  Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir teikimas, neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas, asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių.
37. Maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas.

   
Civilinės metrikacijos skyriaus  teikiamos administracinės paslaugos

1. Naujagimio gimimo registravimas.
2. Tėvystės pripažinimo registravimas.
3. Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas.
4. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo registravimas.
5. Įvaikinimo registravimas.
6. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas.
7. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą.
8. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą.
9. Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje.
10. Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas.
11. Mirties registravimas.
12. Pakartotinių civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimas.
13. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas.
14. Vardo, pavardės, tautybės keitimas.
15. Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas.
16. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas.
17. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas.
18. Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą.
19. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą.

   
Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

1. Mirties registravimas.
2. Leidimų laidoti išdavimas.
3. Notarinių veiksmų atlikimas.
4. Šeimos sudėtį ir faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas.
5. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimas