Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Samorząd rejonu solecznickiego wspiera wakacyjne oferty wypoczynku letniego dzieci

Samorząd rejonu solecznickiego wspiera wakacyjne oferty wypoczynku letniego dzieci

Administracja samorządu rejonu solecznickiego corocznie wspiera organizację letnich obozów dla dzieci i młodzieży. W kwietniu zwykle jest ogłaszany konkurs na dofinansowanie projektów letniego wypoczynku uczniów. Samorządowe placówki oświatowe i inne podmioty prawne, posiadające rejestrację na terytorium rejonu solecznickiego i których przepisy (statuty) stanowią, że instytucja może prowadzić nieformalną działalność edukacyjną dla dzieci, muszą złożyć wnioski projektowe wraz z planowanymi kosztami projektu oraz wstępną listą uczestników. Po dokonaniu oceny nadesłanych do konkursu wniosków zespół oceny projektów organizacji rekreacji letniej, powołany na podstawie rozporządzenia dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego podejmuje decyzję o dofinansowaniu i składa do dyrektora administracji wnioski dotyczące zatwierdzenia projektu i przydziału finansowego. Po podpisaniu umów o dofinansowanie wnioskodawcy realizują działania obozów w wyznaczonych terminach.

W tym roku letnie wakacje dla dzieci zorganizowały Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, Gimnazjum „Šilo” w Białej Wace, Stowarzyszenie „Europos inovacijos”, Gimnazjum im.  A. Krepsztul w Butrymańcach, Uniwersalne Centrum Wielofunkcyjne w Butrymańcach i Janczunach, Gimnazjum „Ryto” w Dziewieniszkach, Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach, Gimnazjum „Aušros” w Jaszunach, Solecznicka Szkoła Specjalna, Gimnazjum im. P.K. Brzostowskiego, Wspólnota Miłosierdzia Bożego.

 
 

- Co roku, pod koniec roku szkolnego, placówki oświatowe starają się organizować obozy dla dzieci. Każdy aplikujący wybiera różne formy obozów. Jedni podróżują, inni organizują zajęcia edukacyjne, uprawiają sporty, organizują pikniki. Obozy zwykle trwają około 5 dni roboczych. W ich trakcie dzieci mają zagwarantowany czas wolny – mówi Halina Smykowska, specjalista wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego. – W tym roku projekty realizowało 17 wnioskodawców, ich obozy były organizowane w pierwszych dniach wakacji. Cieszymy się, że na każdym obozie odbywały się nie tylko zajęcia edukacyjne, sportowe czy plastyczne dla dzieci, ale także organizowano wycieczki, pozwalające na rozszerzenie horyzontów dzieci – kontynuuje specjalista.

Według danych wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, co roku na konkurs organizacji odpoczynku letniego dzieci przeznacza się 20000 euro. W tym roku w obozach uczestniczy 597 dzieci w wieku szkolnym (w tym 13 dzieci z Ukrainy), w 2021 r. uczestniczyło 649 dzieci,  w 2020 roku - 702, w 2019 r.- 633, w 2018 r. - 794.