Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

29 stycznia odbędą się szkolenia wojskowe

8. Zespół Okręgu Bojowego Ochotniczych Sił Obrony Narodowej Litewskich Sił Zbrojnych informuje, że w 29 stycznia br. na terenie powiatu wileńskiego oraz na terenie gmin Molėtai i Ignalina odbędą się 8. Ćwiczenia Bojowej Współpracy Okręgowej Sił Ochotniczych Obrony Narodowej wraz z miejscową ludnością, mające na celu przeszkolenie żołnierzy.

W szkoleniach weźmie udział 40 żołnierzy. Podczas ćwiczeń żołnierze będą poruszać się pieszo w małych grupach po 2-4 żołnierzy na terenach zaludnionych, rozmawiać z mieszkańcami, broń bojowa i imitacja nie będą używane. Ćwiczenia odbędą się w godzinach dziennych.