Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paslaugos aprašymas

 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas – tai minimalus pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves ir smulkus remontas, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus. Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti:

  specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

  bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

  kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai. Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

  pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

  antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

  neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;

  besimokantiems asmenims;

  dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Laisvos formos prašymas;
 2. Neįgaliojo  pažymėjimo  kopija, jeigu  Neįgalumo  ir darbingumo  nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos  (toliau  - NDNT) duomenų bazėje nėra   informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Mokinio  ar  studento  pažymėjimo  kopija (teikia besimokantys asmenys);
 5. Išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių   dokumentų (Forma  Nr.  027/a),  jei  neįgaliajam  yra  paskirtos   dializės procedūros arba apie techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių reikalingumą;
 6. Kita pareiškėjui svarbi informacija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro duomenys (VĮ Registrų centras, www.registrucentras.lt) apie deklaruotą gyvenamąją vietą
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens darbinę veiklą
 3. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) - apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens darbingumo lygį
 5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius, www.ndt.lt) apie lėšas būsto pritaikymo darbams finansuoti

Administracinės paslaugos teikėjas

Galina Rogoža, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, tel. (8 380) 30 220,  galina.rogoza@salcininkai.lt

   

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Eilės tvarka pagal prašymų pateikimo datą ir judėjimo bei judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus bei teisės aktuose numatytus prioritetus

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

   

Prašymo priėmimo vieta

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, kab. 112