Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Prevencinės programos

Šalčininkų rajono švietimo įstaigos kuria saugią aplinką, išgyvendina paplitusias patyčias ir smurtą, taikydamos veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.
Pateikiame 2020-2021 mokslo metais švietimo įstaigose įgyvendinamų prevencinių programų sąrašą.

1. „Zipio draugai“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 5-7 metų vaikai, jų tėvai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai/pirmų klasių mokytojai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;
- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;
- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;
- Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija;
- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija;
- Šalčininkų specialioji mokykla.

2. „Obuolio draugai“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 8-10 metų vaikai, jų tėvai, pradinių klasių mokytojai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;
- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;
- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;
- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija.

3. „Antras žingsnis“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 1-4 klasių mokiniai, jų mokytojai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;
- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija.

4. „Įveikiame kartu“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 8-11 metų vaikai, jų tėvai, pradinių klasių mokytojai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;
- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;
- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;
- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;
- Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija.

5. LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 5-8 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;
- Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazija.

6. LIONS QUEST „Laikas kartu“ (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; tikslinė grupė: priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai).
Programą įgyvendina:
- Butrimonių A. Krepštul gimnazija;
- Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazija.

7. LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ (socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas; tikslinė grupė: 9-12 klasių mokiniai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;
- Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazija.

8. OLWEUS patyčių prevencijos programa (patyčių prevencija; tikslinė grupė: dalyvauja visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai.).
Programą įgyvendina:
- Eišiškių S. Rapolionio gimnazija;
- Pabarės pagrindinė mokykla.

9. Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; tikslinė grupė: 8-18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai).
Programą įgyvendina:
- Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;
- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija.

10. „Gyvai“ (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; tikslinė grupė: 5-7 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija;
- Jašiūnų M. Balinskio gimnazija;
- Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija;
- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija;
- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija;
- Jašiūnų pagrindinė mokykla;
- Šalčininkų specialioji mokykla.

11. STEP (pozityvaus auklėjimo įgūdžių tobulinimas; tikslinė grupė – mokinių tėvai).
Programą įgyvendina:
- Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija.

12. „Savu keliu“ (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; tikslinė grupė: 2-12 klasių mokiniai, jų mokytojai ir tėvai).
Programą įgyvendina:
- Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija;
- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija;
- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija.

13. Ankstyvosios intervencijos programa (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; tikslinė grupė: 14-21 metų amžiaus jaunimas, eksperimentuojantis, nereguliariai vartojantis alkoholį ir/ar narkotikus, kai dar nėra priklausomybės požymių).
Programa įgyvendinama:
- Butrimonių A. Krepštul gimnazijoje.