Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 11

 

 

Nr. Projekto 
Nr.
Svarstomų klausimų turinys
1.   Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. PR-360 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
3. PR-356 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
4. PR-325 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai
5. PR-324 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo
6. PR-335 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
7. PR-334 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
8. PR-336 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
9. PR-350 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo
10. PR-332 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės  etatų skaičiaus patvirtinimo
11. PR-345 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų 2019  metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
12. PR-346 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
13. PR-347 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
14. PR-352 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
15. PR-353 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
16. PR-362 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
17. PR-363 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
18. PR-320 Dėl leidimo atlikti remonto darbus
19. PR-321 Dėl pastato pritaikymo socialinio būsto paskirčiai
20. PR-322 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
21. PR-327 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas
22. PR-337 Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo pagal panaudos sutartį 
23. PR-338 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn
24. PR-339 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai
25. PR-340 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį 
26. PR-351 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų socialinių paslaugų centrui 
27. PR-343 Dėl pritarimo projekto „Šalčininkų r. Eišiškių A. Ratkevičiaus sporto mokyklos kapitalinis remontas“ dalyvavimui konkurse
28. PR-355 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2020 m. patvirtinimo
29. PR-344 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
30. PR-328 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo
31. PR-330 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-704 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo ir studijų rėmimo programos komisijos sudarymo“ pakeitimo
32. PR-364 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
33. PR-333 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
34. PR-342 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-526, priedo pakeitimo
35. PR-358 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo
36. PR-359 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
    Papildomi klausimai
37. PR-361 Dėl negyvanemųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį