easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-12-28 Nr. 10
Data 2023-12-28
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas 2023-12-28_protokolas.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-237 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-231 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-226 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-227 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-229 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos nustatymo Vaclava Jelagina Įtrauktas
PR-(1.2 E)-225 Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais taisyklių, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo, viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo ir autobusų stočių steigimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-210 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-232 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos įgalioto asmens pasirašyti valstybinės žemės priėmimo-perdavimo aktą Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-213 Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Šalčininkų rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-215 Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-217 Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-216 Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-212 Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-214 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8547/0006:730), esančio Skvironių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav., pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-221 Dėl pritarimo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planui ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo sąlygoms Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-236 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-975 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijų skyrimo universitetų studentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-235 Dėl išmokų skyrimo trūkstamų specialybių gydytojams dirbantiems Šalčininkų rajono savivaldybės gydymo įstaigose Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-224 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-84 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-209 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gerinimas“ Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-234 Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro etatų skaičiaus patvirtinimo Julija Ivanovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-211 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-233 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-998 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Romuald Monkevič Įtrauktas
easy to read