easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-11-29 Nr.39
Data 2022-11-29
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas 2022-11-29-TP-39.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1240 Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo Hankai Galązkai Zdzislav Palevič, Valdemar Sliževski Įtrauktas
PR-1220 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai Jolanta Butkevičienė Įtrauktas
PR-1221 Dėl pritarimo projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal priemonę ,,Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ Josif Rybak Įtrauktas
PR-1227 Dėl papildomo prisidėjimo projektams įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m. Josif Rybak Įtrauktas
PR-1226 Dėl pritarimo projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ Josif Rybak Įtrauktas
PR-1225 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1223 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1233 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Josif Rybak Įtrauktas
PR-1229 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1238 Dėl savivaldybės turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1239 Dėl lėšų skyrimo iį Religinių bendrijų rėmimo programos Josif Rybak Įtrauktas
PR-1222 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2022 metais priemonių patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1236 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1248 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T- 784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1244 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1237 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-949 „Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metais patikslinimo“ priedo dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1241 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1234 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022-2024 metų programos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1235 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų trūkstamų specialybių sąrašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1243 Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šalčininkų rajono gyventojams dydžių nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1232 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1228 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Stanislovas Lebedis Įtrauktas
PR-1249 DĖL KOMPENSACIJOS UAB „ŠALČINNKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ UŽ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMĄ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ (PAPILDOMAS KLAUSIMAS) Romuald Monkevič Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas
easy to read