easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-12-20 Nr.40
Data 2022-12-20
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas 2022-12-20-TP-40.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1250 Dėl leidimo patalpinti mobiliojo ryšio įrangą Josif Rybak Įtrauktas
PR-1259 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1254 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-1255 Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1256 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1260 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
PR-1263 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valstybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1251 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-896, II skyriaus pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1252 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-288 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1253 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1257 Dėl komunalinių paslaugų bei teritorijų tvarkymo ir priežiūros tarifų patvirtinimo UAB ,,Eišiškių komunalinis ūkis“ bei UAB „Tvarkyba“ Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-1265 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T- 784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1261 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1258 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Šalčininkų rajono savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas
easy to read