Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
Data 2021-08-27
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-839 (PR-839) Dėl leidimo patalpinti mobiliojo ryšio įranga Josif Rybak Įtrauktas
PR-840 (PR-840) Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-851 (PR-851) Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-849 (PR-849) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-864 (PR-864) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
PR-853 (PR-853) Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-857 (PR-857) Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Josif Rybak Įtrauktas
PR-860 (PR-860) Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-871 (PR-871) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-862 (PR-862) Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-865 (PR-865) Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-879 (PR-879) Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-867 (PR-874) Dėl 2021-04-08 projekto įgyvendinimo sutarties su UAB „Vilniaus vandenys“ susitarimo Nr. 1 Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-875 (PR-875) Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-841 (PR-841) Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
(PR-872) Dėl savivaldybės buto pardavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-876 (PR-876) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-845 (PR-845 )Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-844 (PR-844) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-847 (PR-847) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-852 (PR-852) Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Karklinių kaimo gatvei Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-854 (PR-854) Dėl 2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-877 (PR-877) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-878 (PR-878) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metais patikslinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-880 (PR-880) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-881 (PR-881) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-859 (PR-859) Dėl leidimo įsigyti žemės sklypus Veslava Rutkovskaja Įtrauktas