Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.29
KlausimasPR-956 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-956 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
PR-956 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO (1 PRIEDAS)
PR-956 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

                Šiuo sprendimu siūloma sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialujį bei nematerialųjį turtą:

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra likutinė vertė, Eur

2021-11-24

 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

1.                                  

Stacionarusis kompiuteris Dell OptiPlex 7470 AiO

30

909,92

27297,60

2.                                  

Stacionarusis kompiuteris HP ProOne 440 G6

22

775,61

17063,42

3.                                  

Stacionarusis kompiuteris HP ProOne 440 G6

34

804,65

27358,10

4.                                  

Maršrutizatius B tipo

9

817,96

7361,64

5.                                  

Maršrutizatorius FortiWiFi-60E FWF-60E-BDL-900-36

14

1536,70

21513,80

6.                                  

Apsauginės gaisrinės signalizacijos komplektas

1

717,39

717,39

7.                                  

Apsauginės gaisrinės signalizacijos komplektas

18

717,44

12913,92

8.                                  

Brailio rašto spausdintuva „VP Delta 2“ su programine įranga

1

7190,00

7190,00

9.                                  

Skaitymo balsu įrenginys „Bruno“

1

1522,50

1522,50

NEMATERIALUSIS TURTAS

10.                               

Balso sintezatoriaus programinė įranga, Freedom Scientific, JAWS

1

1415,00

1415,00

TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

11.                               

Multifunkcinis spausdintuvas OKI MB492dn

9

242,00

2178,00

12.                               

Projektorius InFocus IN119 HDG

9

477,95

4301,55

13.                               

Multifunkciniai spausdintuvai Xerox WC3335V_DNI

14

363,00

5082,00

14.                               

Projektorius Acer H6531BD

14

445,28

6233,92

15.                               

Brailio rašto puslapių susegėjas, Followes Quasar TM+500

1

278,00

278,00

16.                               

Įlaminavimo įrenginys, Followes VenusTM2 125 su „Insta Heat“ ir „AutoSense“ technologijomis

1

320,00

320,00

17.                               

Valdymo klaviatūros rakinama dėžutė

12

14,52

174,24

18.                               

Belaidis judesio jutiklis

12

34,85

418,20

19.                               

Belaidis dūmų jutiklis

1

64,18

64,18

20.                               

Belaidis dūmų jutiklis

11

63,89

702,79

21.                               

Viešinimo stendas

14

18,03

252,42

22.                               

A2 viešinimo stendas

14

15,61

218,54

Iš viso:

243

 

144577,21

                Perimtą turtą naudoti biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

                Perėmus nurodytą turtą, perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

  1. Projekto esmė.

                Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka raštu kreipėsi su prašymu sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą. Perduodamo turto finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos ir Europos Sąjungos(finansinė parama).             

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2021 m. gruodžio 15 d. raštą Nr. SD-21-786 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.

Jolanta Galin, Turto valdymo skyrius, tel.: (8 380) 20133, el. paštas: jolanta.galin@salcininkai.lt