Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-12-30 Nr.29
KlausimasPR-959 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šalčininkų seniūnijos administracijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-959 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "ŠALČININKŲ SENIŪNIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)"
PR-959 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "ŠALČININKŲ SENIŪNIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)"
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimo projektu siūloma pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) įgyvendinti investicijų projektą „Šalčininkų seniūnijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“ (toliau – Projektas), leidimui paimti lengvatinę paskolą, įgalioti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su lengvatinės paskolos gavimu bei užtikrinti paskolos grąžinimą Savivaldybės biudžeto lėšomis.

  1. Projekto esmė.

Administracija, vadovaudamasi Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos (toliau – Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ 3 p. bei 2018 m. spalio 15 d. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ (toliau - VIPA) paskelbtu kvietimu teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – finansinė priemonė), ketina pateikti šios finansinės priemonės finansiniam tarpininkui AB „Šiaulių bankas“ paraišką Šalčininkų seniūnijos pastato (Un. Nr. 8598-1000-1018), esančio Vilniaus g. 30, Šalčninkų m. atnaujinimui (modernizavimui).

Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – pagerinti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo viešojo pastato, esančio Vilniaus g. 30, Šalčininkų m, energetines savybes atliekant modernizavimo (atnaujinimo) darbus.

Vadovaujantis paskelbtu kvietimu, teikiant paraišką finansinės priemonės finansiniam tarpininkui, būtina pateikti Savivaldybės tarybos sprendimą, pritariantį investicijų projekto įgyvendinimui, paskolos paėmimui, grąžinimui bei užtikrinimą, kad įgyvendinus Projektą, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis viešasis pastatas, esantis Vilniaus g. 30, Šalčininkų m. bus naudojamas pagal paskirtį ne trumpesniu kaip 10-ies metų laikotarpiu.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Planuojamos paskolos vertė sudaro 298 158,36 Eur.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.

Olga Goj, Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, tel.: 8 (380) 20 207,

  1. paštas: olga.goj@salcininkai.lt