Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.29
Klausimas PR-960 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas (papildomas)
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-960 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
PR-960 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma leisti VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui viešojo konkurso būdu išnuomoti 71,28 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, su proporcinga nuomojamam plotui dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir tualeto patalpų, esančias Šalčininkų mst. Nepriklausomybės g. 38 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8597-6001-5022, pažymėjimas plane – 2D3p, bendras pastato plotas – 1384,32 kv. m, patalpos pažymėtos plane 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-25, 1-26, 2-4, 3-5, 3-18, 3-26, 3-27, 3-28), pirminių ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.  

  1. Projekto esmė

VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras kreipėsi su prašymu leisti išnuomoti 71,28 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų mst. Nepriklausomybės g. 38, pirminių ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.  

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-191, bei atsižvelgiant į VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. gruodžio 16 d. prašymą Nr. S-1142.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.