Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-01-27 Nr.30
KlausimasPR-964 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Jolanta Butkevičienė
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-964 DĖL PRITARIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
PR-964 DĖL PRITARIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (1 PRIEDAS)
PR-964 DĖL PRITARIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (2 PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Projekto tikslai.

      Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-576 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų 31 punktas nustato, kad Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, teikia Tarybai veiklos ataskaitą. Sprendimo projektu prašoma pritarti Komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

 1. Projekto esmė.
  1. Projekto tikslai.

        Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-576 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų 31 punktas nustato, kad Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, teikia Tarybai veiklos ataskaitą. Sprendimo projektu prašoma pritarti Komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

  1. Projekto esmė.

        Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-553 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ buvo patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa (toliau – Programa) ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Projekte pateikta informacija apie Programos priemonių plano įgyvendinimą 2021 metais.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

        Nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

  Nėra.

      Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-553 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ buvo patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa (toliau – Programa) ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Projekte pateikta informacija apie Programos priemonių plano įgyvendinimą 2021 metais.

 1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

      Nėra.

 1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Nėra.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%