Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-01-27 Nr.30
KlausimasPR-965 Dėl Šalčininkų rajono Dainavos seniūnijos Pajuodupio kaimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Justina Dovgialo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-965 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO DAINAVOS SENIŪNIJOS PAJUODUPIO KAIMO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
PR-965 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO DAINAVOS SENIŪNIJOS PAJUODUPIO KAIMO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
PR-965 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO DAINAVOS SENIŪNIJOS PAJUODUPIO KAIMO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiame Tarybos sprendimo projekte siūloma, atsižvelgiant į Šalčininkų rajono savivaldybės Dainavos seniūnijos 2021 m. gruodžio 21 d. raštą Nr SDR-7, pakeisti Dainavos seniūnijos Pajuodupio kaimo Versekos gatvės geografines charakteristikas.

  1. Projekto esmė.

Siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, pavestas savivaldybei, jog gatvių pavadinimų suteikimas ir jų keitimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo bei jį įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis reikalingas Tarybos sprendimas dėl Versekos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų sprendimo projektui įgyvendinti nereikia.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

                              Apie numatomą ir priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Šalčininkų rajono Dainavos seniūnijos Pajuodupio kaimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“ tą pačią dieną po įregistravimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje bus paskelbta Dainavos seniūnijos patalpose, Savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentose bei savivaldybės interneto svetainėje

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%