Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.30
KlausimasPR-975 Dėl savivaldybės turto nurašymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-975 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO
PR-975 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO (1 PRIEDAS)
PR-975 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

                             Šiuo sprendimu siūloma nurašyti teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologiško) nusidėvėjimo Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį perduotą turtą pagal priedą.

  1. Projekto esmė

                             Viešoji įstaiga Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybę dėl  turto nurašymo, kuris perduotas pagal patikėjimo sutartį.

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 2 dalimi, remiantis Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250, atsižvelgiant į viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro pasiūlymus.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.