Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.30
KlausimasPR-974 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Irena Kolosovska
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-974 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
PR-974 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (1 PRIEDAS)
PR-974 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Sprendimo tikslas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nurodo, kad biudžetinių įstaigų, kurių savininkas yra savivaldybė, vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas yra išskirtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai teikiama Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaita.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.