Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-01-27 Nr.30
KlausimasPR-977 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-977 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-977 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-977 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. 1. Projekto tikslai ir esmė.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu (mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas šio įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant), Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-323 patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5.1.17. punktu.

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Šalčininkų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitą.  Įstaiga teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas rajono gyventojams. Ataskaitoje pateikiama informacija apie Šalčininkų socialinių paslaugų centro žmogiškuosius išteklius, socialinių paslaugų teikimą, finansavimą, socialinį darbą su šeimomis, taikant atvejo vadybą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%