Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.30
KlausimasPR-979 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-979 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-979 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-979 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai ir esmė.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu (mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas šio įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant), Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-323 patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5.1.17. punktu.

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų  2021 m. veiklos ataskaitą. Įstaiga teikia ilgalaikės globos socialines paslaugas suaugusiems seniems, neįgaliems asmenims, laikino apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugas. Ataskaitoje pateikiama informacija apie įstaigos padalinių Savarankiško gyvenimo namų  veiklą, žmogiškuosius išteklius, socialinių paslaugų teikimą, finansavimą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.