Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.30
KlausimasPR-980 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-980 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-980 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-980 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Projekto tikslas ir esmė.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai pateikti Šalčininkų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitą.

Šalčininkų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas ir uždavinys – rūpintis savivaldybės visuomenės sveikata ir ją stiprinti, teikti nespecializuotas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti gyventojų sveikatos rodiklius: mažinti sergamumą, ligotumą, invalidumą, sudaryti prielaidas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui, įtraukti bendruomenę į sveikatinimo veiklą, mažinti socialinius netolygumus. Ataskaitoje pateikta informacija apie 2021 metais nuveiktus darbus.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su visuomenės sveikatos biurais“, biuras vykdė nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus ir dalyvavo vykdant LR sienos medicininę-karantininę kontrolę; apklausinėjo asmenis, turėjusius sąlytį su ligoniais, sergančiais COVID-19 liga; informavo visuomenę apie COVID-19 ligos plitimo prevencijos priemonių taikymą.

Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui įgyvendinti savivaldybės biudžetų lėšų nereikės.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).                    

              Nėra.