easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-08-30 Nr.36
Data 2022-08-30
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1148 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr.T-797 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1152 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1153 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1155 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1161 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
PR-1162 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir biudžetinės įstaigos šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
PR-1163 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio - darželio patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1156 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tvarkyba“ įstatinio kapitalo didinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1164 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1160 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-1165 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Josif Rybak Įtrauktas
PR-1166 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1171 Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos Josif Rybak Įtrauktas
PR-1173 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1174 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos pastato-baseino, esančio Plento g. 5, Šalčininkų m. modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ Josif Rybak Įtrauktas
PR-1154 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Vilniaus apskrities regioninę kultūros tarybą Josif Rybak Įtrauktas
PR-1158 Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai suteikimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1176 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1149 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1151 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1150 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1178 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1177 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metais patikslinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1169 Dėl 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1157 Dėl fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės ir valstybinių vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Stanislovas Lebedis Įtrauktas
PR-1170 Dėl mitybos, medikamentų normatyvų Čiužiakampio senelių globos namuose patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas
easy to read